» FireAde 2000-hašení skládky pn
FireAde 2000 hašení skládky pneumatik

FIRE ADE 2000.

V poslední době se častěji v televizi objevovaly požáry skládek pneumatik nebo plastických hmot. Není divu, že se tomu naše televize věnují, protože tak pěkný, hustý černý kouř je oživí zpravodajství. Hasiči vědí, že se tyto druhy požárů obtížně hasí a proto se snaží přijít s různým řešením jak tyto požáry hasit a také zkouší různé technologie hašení. Proto jsem se zájmem podíval na stránky youtube co je zde nového. Moc spokojený jsem nebyl, protože většinou jde o povrchní popisy zkoušek různých hasiv a chtělo by to znát i podrobnosti o použité taktice, proudnicích, doby rozhoření u pevných hořlavých látek apod. V poslední době se mně, ale líbilo i jednoduché řešení, rozebrání hořící skládky pneumatik velkoobjemovým nakladačem a zkrátka utopit pneumatiky ve vodě v kontejneru. Každé takové jednoduché řešení splní svůj účel za určitých podmínek. Ne vždy se však může toto řešení přijmout. Sám jsem se podílel na hašení několika milionů hořících pneumatik, kde fronta požáru byla přes 600 m a tomu odpovídala i hloubka požáru, která v některých momentech dosahovala téměř 100 m, a požár se dále šířil dovnitř skládky. Tehdy v devadesátých letech jsme neměli mnoho možností, a přesto jsme se s požárem během několika dnů vypořádali. I zde jsme použili mimo jiné i zavážení skládky zeminou se současným splachováním zeminy vodními proudy. Skládky pneumatik nebo plastických hmot nám však vždy nehoří v takových místech, kde můžeme využít jednoduchých řešení a musíme sáhnout po účinnějších hasivech. Hledal jsem proto také nějaké takové hasivo a odzkoušel jsem FIRE ADE 2000 na hašení asi dvou skládek po 250 ks pneumatikách. Skládky jsme vždy nechali rozhořet 5 až 7 minut a poté zahájili hašení. Hasili jsme převážně roztříštěným proudem proudnicí typu Turbojet, při tlaku 0,6 MPa a koncentraci FA 2000 0,4%. Vždy s úspěchem jsme rychle uhasili. Dokonce jsme používali FA 2000 i v koncentraci 0,25 %, ale to již byl povrch skládky do značné míry ohořelý a z pneumatik se uvolnila převážná část uhlíku. V krátkém videozáznamu z následného výcviku hasičů je zřejmé, že je i důležitá taktika a manévrování hasiče s proudem a to tak, aby co nejrychleji pokryl hořící povrch dostatečným množstvím hasiva, srazil plameny a celé pásmo hoření ochlazoval, aby hasivo skládku penetrovalo a snížilo teplotu skládky pod bod hoření. Z videozáznamu výcviku hasičů je to dobře vidět. Chce to určitý cvik, a proto by bylo dobré, kdyby i v ČR byl pro praktický výcvik byl při některé ze škol PO zřízen polygon pro praktický výcvik, tak jako je tomu v jiných zemích.

 

Ing. Valášek Rudolf

Bývalý velitel jednotky HZS města Brna, nyní ve výslužbě.


NDY0OTYxM