» Záchranný systém Track Rescue

Záchranný systém Track Rescue CZ používá hasivo FireAde 2000

Počátkem roku 2012 jsme jako motorsport záchranný systém Track Rescue CZ navázali spolupráci s firmou Toras s.r.o., jakož to výhradním distributorem hasiva nové generace pod označením Fire Ade 2000.

Po provedených prvotních testech hasiva FireAde 2000, které nám bylo poskytnuto k interním zkouškám, jsme se jednoznačně rozhodli pro zařazení tohoto hasiva do naší hasební výzbroje.  Hasivo FireAde 2000 velmi úspěšně a výlučně používáme již druhou sezónu v našich zásahových vozech (RZA) v kombinaci s práškovými hasivy. Tato kombinace se nám osvědčila jako mimořádně účinná pro prvotní hasební zásahy, kdy je k dispozici omezené množství hasiva v RZA.

Toto vysoce účinné hasivo FireAde 2000 nahrazuje dosud u nás používané a „klasické“ pěnové hasební roztoky na bázi AFFF nebo FFFP pěny. S tím rozdílem, že je prakticky univerzální na hašení hořlavých kapalin a lze s ním velmi účinně hasit jak klasické hořlavé kapaliny na bázi uhlovodíků (benzin, nafta, olej...), tak i hořlaviny na bázi alkoholů (metanol...), navíc i speciální vysoce hořlavé kapalné paliva (nitromethan, raketové palivo JET Fuel...), používané v omezeném rozsahu v motoristickém sportu.

Další velice podstatnou výhodou tohoto hasiva je mimořádná ochlazovací schopnost, kdy toto hojně využíváme k preventivnímu protipožárnímu opatření, při zásazích u havárií závodních vozů. Jednoduše v případě havárie, kdy je rozlité palivo a hrozí vznícení nebo zahoření vozu nebo okolí od rozpálených částí motoru, aplikujeme preventivně tuto hasební látku, která bezpečně zamezí potencionálnímu požárnímu riziku a záchranáři tak mohou bezpečně provádět další záchranné činnosti.

Bez hasiva FireAde2000 bychom si již velice těžko představovali naši náročnou činnost, kterou vykonáváme v rámci zajišťování bezpečnosti různých závodních motoristických akcí.

 

 

Petr Türk - Crew Chief

 

Track Rescue CZ-

motorsport záchranný systém

OTM2MjU2