» Záchranný systém Track Rescue
Autosport záchranný systém Track Rescue CZ o.s. hašení hasivem FireAde

 

Pro:  Toras s.r.o.

 

Referenční list –  používání hasiva  Fire Ade  2000

v autosport  záchranném  systému Track Rescue CZ o.s.

Poznatky k námi používanému hasivu Fire Ade 2000 v podmínkách autosport záchranného systému Track Rescue CZ.

Na základě provedených vlastních zkoušek a testování nového hasiva Fire Ade 2000 pro třídu požáru B (hořlavé kapaliny….) sdělujeme, že uvedené hasivo při prováděných testech hašení zkušebních požárů B třídy, (v našem případě směs nafty, oleje, xylenu + pneu) vykazovalo mimořádně rychlé a účinné hašení , resp. sražení plamenů a celkové uhašení zkušebního ohně při zabránění opětovného vznícení (pneu ve vaně s hořlavinou) a je obzvláště výhodné v podmínkách použití při požárech motorových vozidel.

Současně byl proveden speciální test hašení alternativního paliva (pohonné hmoty) – methanolu, hasivem Fire Ade  2000. Toto palivo se v menší míře používá ve speciálních závodních vozidlech a obecně hašení tohoto paliva při nehodách závodních vozidel je velice obtížné a těžce hasitelné „klasickými“ hasivy jako jsou prášek nebo pěna.

Testování hašení tohoto paliva se provádělo se dvěma hasivy - pěnou a hasivem Fire Ade 2000. V případě testů s pěnou bylo hašení zkušebního ohně velice problematické a zkušební oheň se nedařilo zcela uhasit (nestačil objem náplně RHP). V případě použití hasiva FireAde2000 bylo provedeno celkové uhašení zkušebního objektu ve velmi krátké době bez opětovného vzplanutí.

Výsledky vlastních testů a poznatky z provedených zkoušek zcela prokazatelně poukazují na mimořádně vysokou účinnost hasiva Fire Ade 2000 pro požární třídu B, resp. vhodnost pro použití v technických zásahových vozidlech „prvního sledu“ při dopravních nehodách a požárech motorových vozidel.

Uvedené hasivo má záchranný systém Track Rescue CZ nově zařazeno ve své hasební výbavě při zajišťování bezpečnostních asistencí na významných mezinárodních motoristických sportovních soutěžích v rámci celé ČR a SR.

Petr Türk -  crew chief

Track Rescue CZ o.s. - the Green Safety

autosport technický záchranný systém

Dne: 28.06.2012

 


 

OTVhZ